Training over ouderverstoting en remediëring door Karen Woodall

6-7-8 juni 2017 – Houwaart

Organisatie Huis van Hereniging vzw

‘Werken met ouderverstoting’ is de eerste gespecialiseerde opleiding in Vlaanderen voor hulpverleners die aan de slag willen gaan met de problematiek van ouderverstoting en dat op een efficiënte manier. Ze krijgen de inzichten en kennisoverdracht uit de eerste hand van Karen Woodall. Deze Engelse specialiste heeft jarenlange ervaring in succesvolle begeleidingen van gezinnen die te maken hebben met ouderverstoting.

Deze driedaagse opleiding werd in samenwerking met Huis van Hereniging opgezet. Ze is specifiek voor die hulpverleners die verandering willen brengen of echt een verschil willen maken voor het maatschappelijk probleem van ouderverstoting. Er is grote nood aan sub-specialisten die dagdagelijks met deze problematiek constructief aan de slag gaan.

De opleiding komt volledig tegemoet aan die doelstelling. De deelnemers kunnen daarna, binnen hun domein, meteen van start gaan en ze worden ook gecertificeerd

EEN DRIEDAAGS TRAININGSPROGRAMMA
6, 7 & 8 JUNI 2017 – telkens van 9 tot 17 uur
€ 750

Inbegrepen:

  • Certificaat
  • Ontbijtbuffet
  • Broodjeslunch
  • Koffie en gebak


WERKEN MET OUDERVERSTOTING


Het “Werken met ouderverstoting” zal verder bouwen op de bestaande vaardigheden en kennis van de deelnemers. Tijdens de training zal heel concrete inhoudelijke informatie en kennis worden gedeeld. De doelstelling is het theoretische begrip rond ouderverstoting te vergroten enerzijds en anderzijds het begrip ouderverstoting nog meer uit te diepen. Dit doel bereik je door de problematiek betreffende ouderverstoting op verschillende manieren te benaderen op een verkennende en gedifferentieerde wijze. Typisch aan deze training is dat de deelnemers aangeleerd zullen worden om op een doeltreffende manier te handelen wanneer zij bemiddelen, betrokken worden of tussenkomen in situaties waarbij kinderen een post-scheidingsveranderingsreactie hebben ontwikkeld. De training heeft een veelbeduidende deskundige inbreng, gefundeerd op internationaal onderzoek en ook gebaseerd op ervaringsgerichte praktijkgevallen.

Inhoud, tijdschema worden bezorgd na inschrijving.

De training wordt hoofdzakelijk in het Engels gegeven met ondersteuning in het Nederlands.

Op het einde van de training zal de deelnemer in staat zijn om te kijken naar de juiste signalen van ouderverstoting en al in staat zijn correcte analyses op te maken. Zo kunnen de juiste indicatiestelling en mogelijke interventies tot stand komen.

Een certificering van getrainde deelnemers wordt door Karen Woodall en het Huis van Hereniging vzw uitgewerkt binnen een Internationale Europese Organisatie van Hulpverleners bij Ouderverstoting. (E.A.P.A.P )


PROGRAMMA

Dag 1: BEGRIJPEN

- Geschiedenis ouderverstoting;
- Herformuleren van de oorspronkelijke, originele bevindingen van Richard Gardner-Kelly en Johnstone- concept van vervreemde kinderen;
- De omkadering van het probleem van oudervervreemding binnen de sociaal wettelijke context;
- Context van het probleem;
- Ontmoeting met het vervreemde kind;
- Herkennen van de signalen van ouderverstoting bij kinderen;
- Ontmoeting met de verstotende ouder;
- Herkennen van verstotende gedragingen;
- Voorbijgaan aan wat hij zei/zij zei;
- Contra-intuïtief werken met gezinnen waar ouderverstoting heeft toegeslagen.

Dag 2: DIFFERENTIATIE

- Introductie naar differentiatie;
- Categorisatie: mild—gemiddeld-ernstig;
- Omschrijving van vervreemding -klinische foto;
- Verschil tussen gejustifieerde verstoting en ouderverstoting;
- Ouderverstoting definiëren: klinisch beeld van pure en hybride cases;
- De toxische driehoek;
- Transgenerationele patronen van traumatische herhalingen-herbelevingen;
- De corruptie van symbiotische verbondenheid;
- SET analyse en de rol van valse beschuldigingen;
- Zaakvergelijkende analyse;
- Vermijden van bevestiging.

Dag 3: INTERVENTIE

- Analyse van de gerechtelijke/rechterlijke bereidheid om correcte interventie te ondersteunen;
- Het gerecht als de ’Opper Ouder’;
- Formulering en ontwikkeling van de behandelingsroute;
- Het betrekken van de ouders;
- Werken met het vervreemde kind;
- Wat te verwachten bij een interventie;
- Reorganisatie van de gezinsdynamiek;
- Ouderschapscoördinatie;
- Zelfzorg van de hulpverlener;
- Vorming van ondersteunende netwerken.


Locatie:

Huis van Hereniging, TIENBUNDERSWEG 23, 3390 HOUWAART


INSCHRIJVING

MAIL NAAR: wlmailhtml:training@huisvanhereniging.be 

Vragen?

Olivier: 0473/65 22 16
Petra: 0477/39 77 94

Bij de inschrijving ontvangt u uitgebreide informatie

Max. 30 deelnemers


Cursusverantwoordelijke:

Karen Woodall

Hoofd Therapeute van de Family Separation Clinic.
Internationaal erkend experte in Ouderverstoting en de remediëring ervan

Haar invalshoeken voor Oudervertoting: https://youtu.be/wlo8DWyWxO4