Scheiding en Ouderschap

Pieter Vermeulen belicht het scheidingsproces in al haar facetten, met oog voor zowel de positie van ouders als die van kinderen. Hij beschrijft hoe kinderen omgaan met scheiding (loyaliteit, wens tot hereniging) en geeft informatie over de ouder-kindrelatie na de scheiding (verblijfplaats, ouder-kindregeling, co-ouderschap). Hij besteedt aandacht aan ouders en conflicten, en het effect daarvan [...]

Verder Lezen

Samengestelde gezinnen

Het vormen van een nieuw samengesteld gezin is geen eenvoudige opgave. De vanzelfsprekende familieband die bestaat met je eigen kinderen, onstaat niet automatisch met de kinderen van je nieuwe partner. Alle betrokken partijen moeten wennen aan de nieuwe situatie : de ouder, de zorgouder, de ex en niet in de laatste plaats de kinderen Iedere [...]

Verder Lezen

Stiefkinderen gelijk belast bij schenking erfenis

Vlaanderen schakelt nog  deze legislatuur de tarieven gelijk tussen de stiefkinderen en de eigen kroost  bij een schenking van de erfenis. De Vlaamse meerderheid  sleutelt al jaren aan een modernisering van het erfrecht, aangepast aan de  huidige realiteit en de diverse vormen van samenleven. Zoals het groeiend  aantal nieuw samengestelde gezinnen. Binnenkort stemmen CD&V, SP.A en [...]

Verder Lezen

10 tips voor stiefouders in een nieuw samengesteld gezin

Een stiefouder in een nieuw samengesteld gezin staat voor een hele  uitdaging:  hij of zij doet zijn/haar best, maar komt vroeg of laat  wel eens gewrongen te zitten tussen het opkomen voor zichzelf (eigen  behoeften, noden, idealen enz.) en de noden en gewoonten van het gezin. Bij  momenten worden we als stiefouder met vervelende gevoelens [...]

Verder Lezen

Ik, in de vechtscheiding van mijn ouders

Toen ik acht jaar was, besloten mijn ouders dat ze genoeg hadden van elkaar. Hun volste recht, maar ze hadden iets subtieler mogen zijn. Elke avond weer hetzelfde verhaal, slaande deuren, mijn broer en ik snel bed in, geroep zo hard dat we zelfs van daar elk woord konden verstaan, hoewel we van al die [...]

Verder Lezen

Overlijden David Sente

Met droefheid melden wij het overlijden van David Sente. David, echtgenoot van Bernadette Doucé (secretaris SBO), was reeds meerdere jaren een trouw medewerkend lid en was aanwezig op bijna alle infodagen, uitstappen en andere activiteiten van SBO. David was ook onze vaste tekenaar, zoals de tekeningen op onze nieuwjaarskaarten en nieuwsbrief. Het bestuur en leden [...]

Verder Lezen

Jongeren geloven dat het anders kan

Gilles zijn ouders zijn gescheiden: Het zou al fantastisch zijn als ze opnieuw zouden praten met elkaar Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik twaalf was. het werd een vechtscheiding. Ma en pa kwamen niet overeen over de verblijfsregeling voor mijn broer en mij. Maar wij zien onze ouders allebei graag en wilden co-ouderschap. Dat [...]

Verder Lezen

Overlijden Rudi Hooyberghs

Met droefheid melden wij het plotse overlijden van Rudi Hooyberghs. Rudi was reeds meerdere jaren een trouw medewerkend lid en droeg SBO nauw in zijn hart. Rudi heeft jarenlang gestreden om het contact met zijn dochter te herstellen. Rudi vond bij SBO steeds een luisterend oor en heeft met ons vreugde en verdriet gedeeld. Rudi [...]

Verder Lezen

Een goede raad van Prof. dr. Juliaan Van Acker

Omgangsrecht: een fundamenteel mensenrecht prof.dr. Juliaan Van Acker Naar aanleiding van de discussie na mijn lezing op de infodag van SBO op 5 april 2008 in Hasselt, wil ik hier nader ingaan op de vraag van de aanwezigen hoe ver men moet gaan in de strijd om omgang met de eigen kinderen te kunnen verkrijgen. [...]

Verder Lezen